regulamin studia tatuażu nie po drodze

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz akceptacji jego warunków.
 2. Tatuaże wykonujemy osobom, które ukończyły 18 rok życia. Istnieje również możliwość wykonania tatuażu osobom niepełnoletnim (nie mniej niż 16 lat), jednak tylko za zgodą podpisaną w studiu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Studio ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 4. Studio zastrzega sobie prawa do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 5. Wnioski, skargi lub reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy niepodrodzetattoo@gmail.com. W innym przypadku żadne ze zgłoszeń nie zostanie rozpatrzone.

REZERWACJA TERMINU / ZADATEK

 1. Rezerwacji terminu można dokonać osobiście w studiu, telefonicznie, mailowo lub przez kanały Social Media (FB, IG).
 2. Wstępną rezerwację należy potwierdzić poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać w studiu lub przelewem, w przeciągu 3 dni od ustalenia terminu. Po upływie 3 dni rezerwacja jest anulowana.
 3. Minimalna kwota zadatku wynosi 100 zł.
 4. Zadatek odliczany jest od finalnej ceny za usługę tatuażu.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 6. Zadatek przepada, jeśli Klient nie stawi się w wyznaczonym terminie sesji i nie poinformuje studia o zmianie daty.
 7. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 8. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

WYCENA TATUAŻU / SESJI

 1. Studio nie posiada cennika usług.
 2. Każdy wzór wyceniany jest indywidualnie.
 3. Cena minimalna wynosi 300 zł.
 4. Cena sesji całodziennej wynosi 1500/1600 zł.
 5. Sesja całodzienna trwa od godziny 11:00-16:00/17:00
 6. Wycena dokonywana jest na podstawie rozmiaru, kolorystyki, stopnia skomplikowania i stylu. Przy rozbudowanych projektach cena finalna rozkładana jest na kilka sesji całodziennych. Ilość sesji ustala tatuator.

PROJEKT TATUAŻU

 1. Projekt na sesję przygotowywany jest najwcześniej na dzień przed umówionym terminem.
 2. Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.
 3. Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od Klienta.
 4. Nie wykonujemy wzorów innych artystów – pracujemy wyłącznie na własnych projektach.
 5. Wszystkie wykonane przez nas projekty, wzory, tatuaże objęte są prawem autorskim. Powielanie i kopiowanie przez osoby trzecie jest zabronione pod groźbą wytoczenia sprawy cywilno-prawnej.

WIZYTA W STUDIU / ZABIEG TATUOWANIA 

 1. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 2. W studiu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania środków odurzających.
 3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Zgoda na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studiu i wypełniane jest przed sesją.
 4. Klient ma obowiązek poinformować studio o wszelkich dolegliwościach i schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu w wyznaczonym dniu.
 5. Studio zapewnia sterylność używanych narzędzi i materiałów.
 6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. 
 7. Na sesję nie przyprowadzamy zwierząt oraz dzieci.
 8. Na sesji można stawić się z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.

INFORMACJE PO ZABIEGU

 1. Po wykonanym zabiegu tatuowania Klient otrzymuje instrukcję pielęgnacji tatuażu – w formie ustnej i pisemnej.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta zasad zawartych w instrukcji pielęgnacji.
 3. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z procesem gojenia, Klient może w każdej chwili skontaktować się ze studiem.
 5. Ewentualne poprawki, wynikające z konieczności dopracowania tatuażu i są zgłaszane maksymalnie do 3 miesięcy od daty wykonania tatuażu, są bezpłatne.
 6. Studio posiada w swojej ofercie profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji tatuażu.

VOUCHERY / BONY PODARUNKOWE

 1. Studio posiada w swojej ofercie vouchery/bony podarunkowe na tatuaże.
 2. Bon upominkowy jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie tego terminu istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia do roku. 
 3. Cena minimalna voucheru wynosi 100 zł.
 4. Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu podarunkowego podlega tym samym zasadom, co zwykła rezerwacja daty, nie wymaga jednak wpłaty zadatku.
 5. Istnieje możliwość przekazania voucheru innej osobie niż ta, która widnieje na bonie, jednak należy tę kwestię skonsultować wcześniej ze studiem.
 6. Niewykorzystany w terminie voucher przepada.

GUESTSPOTY

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykonania tatuażu przez tatuatora przebywającego  w studiu gościnnie.
 2. W razie wszelkich poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem gościnnym, który wykonał wzór.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady regulaminu są wiążące.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za personalne ustalenia z tatuatorem, które naruszają treść regulaminu.